Reliable power for a sustainable world
Các giá trị thương hiệu
Sáng tạo- Bí quyết thành công của người Ý

SÁNG TẠO-

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI Ý

Product detail

Riello UPS cung cấp một dải sản phẩm rộng bao gồm 23 dải sản phẩm thiết bị lưu điện (UPS) sản xuất dựa trên một số công nghệ hiện đại khác nhau. Nhờ hai trung tâm nghiên cứu ở Legnago (Verona) và Cormano (Milan), các mẫu sản phẩm thiết bị lưu điện hàng đầu thế giới với thiết kế, phát triển và thử nghiệm đã ra đời, Riello UPS có thể không ngừng sáng tạo các dải sản phẩm, giữ vị trí hàng đầu với các tiêu chí khả năng hoạt động, độ tin cậy và tính cạnh tranh. Hơn thế nữa, Riello UPS còn liên tục cung cấp các giải pháp cho các yêu cầu thầu lớn hoặc các trường hợp lắp đặt khó. Các giải pháp này dựa trên các các yêu cầu đặc biệt thể hiện sự định hướng của công ty là luôn hướng tới yêu cầu của khách hàng. Riello UPS thiết kế và sản xuất UPS tại Ý. Điều này có nghĩa công ty có thể trực tiếp kiểm soát chất lượng và các tiêu chuẩn về độ tin cậy, tuân thủ chặt chẽ toàn bộ qui trình sản xuất, bán hàng và dịch vụ sau bán hàng, và một qui trình cải tiến không ngừng, luôn lắng nghe ý kiến khách hàng và sử dụng các ý kiến đó để nhanh chóng tối ưu hóa các tính năng của sản phẩm theo yêu cầu của thị trường. Qui trình cải tiến không ngừng này có những tác động trực tiếp và tạo lợi ích cho việc bán hàng và dịch vụ sau bán hàng, giúp nâng cao hình ảnh của Riello UPS về độ tin cậy, tính năng động và công ty tập trung vào chất lượng sản phẩm. Không dừng lại ở đó: Những kết quả vững chắc đạt được của Riello UPS trong việc phát triển các giải pháp UPS với các công nghệ tiên tiến như SuperCaps UPS, và Smart Grid Ready UPS, ví dụ các tủ phân phối nguồn thông minh đại diện cho nguồn cung ứng năng lượng tương lai, là minh chứng cho các bí quyết thành công của Riello UPS trong việc ứng dụng sáng tạo và chất lượng.

 

MỤC TIÊU HÀNG ĐẦU CỦA NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Office

Mục tiêu của Riello UPS là cung cấp các giải pháp toàn cầu đảm bảo chất lượng về nguồn; thông qua các đầu tư cho Nghiên Cứu và Phát Triển và sản xuất các sản phẩm đàn hồi và hiệu quả. Riello UPS cung cấp giá trị cộng thêm về Chất Lượng Nguồn- dải sản phẩm mở rộng đảm bảo công ty cung cấp một giải pháp năng lượng cho bất cứ ứng dụng tối quan trọng nào. Chất Lượng Nguồn có thế định nghĩa trên hai nhân tố:

Tính liên tục
đảm bảo nguồn điện ổn định và an toàn​

Chất lượng
về tần số, điện áp, dạng sóng và hiệu suất nguồn