Reliable power for a sustainable world

Rất nhiều các đối tác quốc tế đã đặt sự tin tưởng vào chúng tôi. Các thị trường chúng tôi có mặt rất đa dạng từ Công nghiệp đến Năng lượng và Vận tải đến Dịch vụ, và từ các Ngân hàng, các công ty Tài chính và bảo hiểm đến các công ty Viễn thông, và cũng không quên các thị trường Hành chính công và Quân sự.

 

Selected References

 • Deutsche Bank
 • Allianz Versicherung München
 • Standard Chartered Bank Of Malaysia
 • Bdn Bank
 • Indonesia Bank
 • Citybank Jakarta
 • Bpu Group Bank
 • Inail
 • Unicredit
 • MPS
 • Commercial Bank Of Mauritius
 • Akb Privatbank
 • Rüegg Bank
 • Thai Farmers Bank
 • Ing Direct
 • Zurich Insurance
 • Telecom Argentina
 • France Telecom
 • Sun Microsystems
 • Siemens Hicom
 • Metro Tv
 • Hp
 • Telecom Italia
 • Siemens
 • Fujitsu Siemens
 • Telekom Serbia
 • China Mobile
 • China Telecom
 • China Unicom
 • Telecom Korea
 • Mbc Broadcasting Company
 • Ericsson
 • Hilton Hotel
 • Ikea
 • Iper Auchan
 • Tesco
 • Erasme University Hospital
 • Municipal Hospital Lyon
 • Tropical Medicine Center (Marseille)
 • City Hospital In Creta
 • Treviso Hospital
 • Pavia Hospital
 • Siracusa Hospital
 • Torino Hospital
 • Ragusa Hospital
 • Vercelli Hospital
 • Neaple Hospital Bio - Technology Center
 • Hospital In Krakow
 • Barcelona Biomedical Reserch Center
 • Les Ecuries D’aix
 • 2004 Olympic Games Press Center
 • Pagritio Stadium
 • Vincenzo Presti Stadium
 • Winter Olimpics Games 2006 Torino
 • Olimpic Games (Barcelona)
 • Casino Cosmopol
 • Nestle
 • Panasonic
 • Philp Morris
 • Isolcable Coating Plant
 • Pirelli
 • Aem
 • Statoil
 • Zoppas Industry
 • Olympus Technologies
 • Fujitsu Spain
 • Ibm
 • Ericsson
 • Philips
 • General Geophysics Company
 • University Of Crete
 • University Of Neaple
 • Consip
 • Ministero Di Grazia E Giustizia
 • Comune Di Roma
 • Presidential Palace (S. Pietroburgo)
 • National Library Singapore
 • Chamber Of Commers (Madrid)
 • United Nations Development-Project For Sri Lanka
 • French Navy - Dcn
 • Gendarmerie Nationale
 • German Army (Berlin)
 • Italian Ministry Of Defence
 • Italian Navy
 • Nato
 • Italian Defense Ministery
 • Italian Tax Police
 • Royal Air Force
 • Naval Air Werfare Center
 • Metro (Bruxelles - Antwerpen)
 • Beijing Airport
 • Adp Roisy Charles De Gaulle Airport
 • Ratp (Paris)
 • Airport München
 • Stuttgart Airport
 • Hong Kong Int. Airport
 • Motorway (Milano - Torino)
 • Renfe - Spanish Railways