Reliable power for a sustainable world
Tập đoàn Riello Elettronica
Chúng tôi không ngừng phát triển giải pháp nguồn.

Lịch sử của chúng tôi

Riello Elettronica, một công ty thuộc tập đoàn Riello Industries là một công ty toàn cầu của Ý. Nhãn hiệu Riello UPS hiện nay là một trong những nhà sản xuất thiết bị lưu điện hàng đầu trên thế giới.

 


Khám phá