Reliable power for a sustainable world

Hiệu suất cao
Năng lượng không giới hạn
Công nghệ Ý

Đây là lý do chúng tôi luôn đi chung với Ducati.

Riello UPS là nhà tài trợ chính thức cho Ducati Lenovo MotoGP Team. Quan hệ đối tác của chúng tôi với Ducati tạo hình ảnh Riello UPS với tầm nhìn cao và uy tín trên toàn thế giới. Hai công ty cùng chia sẻ những giá trị và nguyên tắc gắn kết chúng tôi trong sự cộng sinh hoàn hảo.
 

Ra mắt đội đua Ducati Lenovo MotoGP 2021

Nhằm mục đích giành chiến thắng các thách thức toàn cầu cùng nhau, quan hệ đối tác dưới ngọn cờ xuất sắc về công nghệ của Ý vẫn tiếp tục.
Một quan hệ đối tác lâu dài giữa hai công ty là biểu tượng của Made in Italy có thể áp đặt trên toàn thế giới, nhờ vào trình độ công nghệ và độ tin cậy rất cao.

 
 
 
 

Press info

Riello UPS and Ducati Corse celebrates 15 years of partnership

Select File Language:
en
it
de
es
fr
hu
nl
pl
ro
ru
vn
zh