Reliable power for a sustainable world

Hiệu suất cao
Năng lượng không giới hạn
Công nghệ Ý

Đây là lý do chúng tôi luôn đi chung với Ducati.

Riello UPS là nhà tài trợ chính thức cho Ducati Corse MotoGP Team. Quan hệ đối tác của chúng tôi với Ducati tạo hình ảnh Riello UPS với tầm nhìn cao và uy tín trên toàn thế giới. Hai công ty cùng chia sẻ những giá trị và nguyên tắc gắn kết chúng tôi trong sự cộng sinh hoàn hảo.