Reliable power for a sustainable world
UPS

UPS một pha và ba pha công suất từ 400 VA đến 6.4 MVA, cho các ứng dụng từ văn phòng gia đình đến các nhà máy công nghiệp lớn và các trung tâm dữ liệu.

ON LINE UPS